top of page
Etsi
  • Writer's pictureKitarastudio

Minkä ikäisenä soittotunneille?

Päivitetty: 18. huhtik. 2023

Monen lapsen vanhempi pohtii, milloin kitaransoiton aloittaminen on ajankohtaista. Millaisia vaatimuksia esimerkiksi eri ikäryhmien hienomotoriikka asettaa instrumentin soittamiselle? Entä mitä esimerkiksi omalla kohdallani kitaransoiton alkeet lapsille pitää sisällään?Lapsen soittoharrastus on monen vanhemman toiveena. Lapsi on ehkä osoittanut kiinnostusta musiikkia kohtaan jo varhain, jolloin vanhemmilla saattaa herätä kysymys, minkä ikäisenä kitaransoiton aloittaminen on sopivaa.


Olen opettanut vuosia kitaran- ja ukulelensoittoa. Kautta linjan minulla on ollut oppilaina myös lapsia, joten varhaisiän musiikkikasvatus on tuttua. Tällä hetkellä nuorin kitaransoiton oppilaani on 3-vuotias.


Rytmeistä ja melodioista nauttiminen on sisäänrakennettuna meihin kaikkiin. Ihmiset vauvasta vaariin saavat musiikista paljon iloa, oli kulttuuri mikä tahansa.


Mitä lapsen soittoharrastusta pohdittaessa on hyvä ottaa huomioon? Minkä ikäisenä esimerkiksi kitaransoiton aloittaminen olisi järkevää?


Käsittelen tässä tekstissä pääasiassa kitara- ja ukuleletunteja, mutta samoja ikäsuosituksia voidaan karkeasti soveltaa muihinkin soittimiin.


Kitaransoiton alkeet sopivat lapsille – myös alle kouluikäiselle


Nuorin oppilaani on tällä hetkellä 3-vuotias. Näin pienen lapsen kanssa soitonopetus keskittyy yksinkertaisiin asioihin. Alussa yhteisen kemian löytäminen oli tärkeä osa soittotunteja, sillä 3-vuotias ujosteli paljon alussa. Se on sen ikäiselle luontaista.


Kun lapsi oppii tuntemaan opettajan ja tämän kanssa on mukava olla, soittoharrastus voi jatkua luontevammin. Myös lapsen vanhempi on aina mukana tunneilla.


Varhaisiän musiikkikasvatus keskittyy yksinkertaisuuteen ja pieniin asioihin. Alle kouluikäisen oppilaan kanssa keskitymme painamaan kitaran kielistä vain yhtä tai kahta ääntä, soittamaan kieliä alaspäin musiikin tahtiin, kuuntelemaan tuttuja lastenlauluja ja sitä kautta opettelemaan musiikillista hahmottamista.


Näin pienen lapsen kanssa ei kuitenkaan käytännössä voida puhua vielä kitaran soittamisesta tai varsinaisesta soittotunnista, vaan kyseessä on ikään kuin muskaritunti ilman muita lapsia.


Alle kouluikäisen kanssa keskitytään pitkälti siihen, että soittotunnista ja kotona tehtävästä harjoittelusta muodostuisi rutiini. Siinä mielessä varhain aloitettu lapsen soittoharrastus on hyvä asia – lapsen ollessa vanhempi rutiini on jo selkeänä mielessä.


Mitä aikaisin aloitettu kitaransoiton opetus antaa lapselle? Musiikin harrastaminen opettaa alle kouluikäiselle (ja toki kaikenikäisille) pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Lisäksi se kehittää tunnetaitoja, tuo onnistumisen kokemuksia ja parantaa itsetuntemusta sekä itsevarmuutta.


Varhaisiän musiikkikasvatus kehittää lasta

Vauva kuulee musiikkia jo ollessaan äidin kohdussa. Lapsi ei vielä ymmärrä vauvana sanoja ja niiden merkityksiä, mutta kuulee puheesta sen ”soinnin.” Lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja lääketieteen tohtorin Jari Sinkkosen mukaan musiikki on tärkeää lapselle monestakin syystä:

  • Lapsen soittoharrastus auttaa lasta hallitsemaan äänimaailmaa ja leikkimään sillä luovuutta hyödyntäen.

  • Luovuus puolestaan lisää empatiakykyä ja auttaa lasta ymmärtämään toisten mieliä.

  • Musiikki yhdistää musisoijat keskenään, jolloin lapselle syntyy yhteisyyden kokemus.

  • Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lasta psyykkisesti. Oppilaan ja soitonopettajan välisellä suhteella voi olla hyvin merkittävä tukeva vaikutus lapselle.


Myös aivotutkija Minna Huotilainen on puhunut paljon lapsen soittoharrastuksesta ja musiikin vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Hänen mukaansa alle kouluikäisen lapsen olisi hyvä aloittaa soittoharrastus muskarista, sillä liian varhain aloitetut soittotunnit voivat olla liian vaativia alle kouluikäiselle lapselle.


Suomalainen tutkimus kertoo, että usean vuoden ajan kestänyt muskariharrastus kehittää muun muassa lapsen taitoa käsitellä äänteitä. Muskari laajentaa myös lapsen sanavarastoa ja kehittää kuulokykyä.


Soitonopettajana olen Huotilaisen kanssa samoilla linjoilla: alle kouluikäiselle paras tapa aloittaa soittoharrastus on muskari.


Mutta eivät soittotunnit ole välttämättä huono ajatus alle kouluikäisellekään. Tällöin opetuksessa ei kuitenkaan voida mennä kovin pitkälle, vaan on edettävä lapsen oman kehitystason mukaan.
Minkä ikäisenä kitaransoiton aloittaminen olisi järkevää?

Lapsen tavoitteellinen soittoharrastus on optimaalista aloittaa noin 6–7 vuotiaana. Tällöin lapsen hienomotoriikka on jo riittävän kehittynyttä, jotta hän pystyy esimerkiksi painamaan kieliä helpommin.

Noin 6–7-vuotias kykenee jo mahdollisesti soittamaan kokonaisia melodioita, sointuja ja kappaleita alusta loppuun. Kouluikäinen lapsi pitää myös haasteista, jolloin musiikin tarjoamat haasteet ja niiden ratkaiseminen tuovat onnistumisen kokemuksia.


Todella hyvä ikä aloittaa soittotunnit on 8–10 vuotta. Sen ikäinen lapsi hahmottaa jo musiikkia paremmin. Hän pystyy sisäistämään paremmin useita eri sointuja, melodioita ja rytmejä.


Tämän seurauksena lapsi voi soittaa kokonaisia kappaleita alusta loppuun saakka sujuvasti. Oppiminen ja uuden tiedon sisäistäminen on myös suhteellisen nopeaa tässä iässä. Esimerkiksi kitaransoiton alkeet ovat jo huomattavasti nopeammin omaksuttavissa.


On hyvä muistaa, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja myös kehitys on yksilöllistä. Siksi täysin absoluuttista vastausta siihen, minkä ikäisenä soittotunnille kannattaa lähteä, ei ole.


Jokainen lapsi voi aloittaa soittotunnit jo aikaisemmin, jos hänen kehityksensä on sillä tasolla. Soittotunneilla opetus räätälöidään joka tapauksessa lapsen iän ja kehitystason mukaan.


Soittoharrastus auttaa lasta sukeltamaan musiikin maailmaan, altistaa lapsen musiikille eli sen ilmiöille, rytmeille ja sävelille. Tästä ei ole tietenkään missään ikäluokassa haittaa.Millä soittimella on parasta aloittaa soittotunnit?


Lapsen soittotunnit kannattaa ensisijaisesti aloittaa sillä soittimella, mistä lapsi on eniten kiinnostunut. Motivaatio on yksi isoimpia tekijöitä oppimisen taustalla. Lasta ei siis kannata pakottaa soittamaan soitinta, mikä ei häntä kiinnosta.


Kielisoittimet, kuten kitara ja ukulele ovat melko haastavia soittimia siinä mielessä, että äänten ja sointujen saaminen niistä ulos vaatii jo itsessään jonkin verran harjoittelua.


Oma näkemykseni on, että ukulele on lapselle helpompi soitin aloittaa kuin kitara. Ukulelella on mahdollista soittaa melko helposti perussoinnut, kuten C, Am, F ja G. Näillä perussoinnuilla pääsee soittamaan jo monta eri kappaletta. Samojen sointujen soittaminen kitaralla taas on huomattavasti haastavampaa.


Pianosta taas kuka vaan voi saada äänen ulos koskettimia painamalla. Tällöin esimerkiksi melodioiden soittamisesta pääsee nauttimaan nopeampaa kuin kitaralla tai ukulelella. Sointujen soittaminen pianolla vaatii lapselta taas hieman enemmän hienomotorista osaamista.


Mielessä kitaransoiton aloittaminen? Ota minuun yhteyttä!

 

Jätä tykkäys ja kommentoi artikkelia alempana. Kiitos! :)


Tekstin kuvat ja grafiikka: Tuukka Nygård

1 102 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page