top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kitarastudion EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteri on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen. Laadittu 8.2.2022.

 

REKISTERIN PITÄJÄ

 

Kitarastudio

Y-tunnus: 3212101-8

Kenttätie 10b, 90230, Oulu

info@kitarastudio.fi

 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Tuukka Nygård

045 153 7850

info@kitarastudio.fi

REKISTERIN NIMI

Kitarastudion asiakasrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Rekisteriä käytetään asiakkaiden tiedottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen, oppilasrekisterin ylläpitoon ja palveluiden markkinoimiseen.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaan, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta laskutukseen (Ukko.fi) ja tiedottamiseen (uutiskirjepalvelu Mail Chimp) liittyviä toimijoita.

REKISTERIN SISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

 

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisterin tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella oppilaan ilmoittautuessa oppitunnille. Osa rekisterin tiedoista voidaan kerätä internetsivujen yhteydenottolomakkeella oppilaan ottaessa yhteyttä Kitarastudio Fiilikseen.

Rekisteri pitää sisällään oppilaiden tietoja. Alaikäisten oppilaiden kohdalla rekisteriin tallennetaan myös heidän vanhempiensa tietoja. Tiedot ovat seuraavat:

  • Nimi

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Ikä / syntymävuosi

  • Ostettu palvelu

Lisäksi oppituntien laadukkuuden varmistamiseksi tuntien sisällöstä pidetään oppilaskohtaista sähköistä päiväkirjaa, jossa kuvataan lyhyesti oppitunnilla käydyt asiat. Päiväkirjasta selviää mm. jokaisen pidetyn oppitunnin päivämäärä, sekä poissaolot.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat liiketoiminnan sujuvuuteen liittyvät pakolliset tahot:

 

  • Laskutuspalvelu Ukko.fi: Nimi ja sähköposti

  • Uutiskirjepalvelu Mail Chimp: Nimi ja sähköposti

Ukko.fi -palvelun tietosuojaseloste on luettavissa täältä.

Mail Chimpin GDPR on luettavissa täältä.

Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

 

Sivuston palveluntarjoajan (Wix.com) palvelin on SSL-suojattu. Palvelimelta henkilötiedot saapuvat yhteydenottolomakkeen kautta suojattuun Google Gmail -palveluun. Gmailista ne tallennetaan Applen suojattuun iCloud -palveluun. Henkilötiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain sähköisesti.

Lue lisää palveluntarjoajien turvakäytännöistä täältä:

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan, kun oppilas käy soittotunneilla tai kun on tarpeen. Jos oppilas lopettaa soittotunneilla käymisen, poistetaan tiedot viimeistään kahden (2) vuoden sisällä.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterin yhteyshenkilöltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

TIETOJEN OIKAISU

Rekisterinpitäjä tekee tarpeen vaatiessa oikaisut tai täydentää rekisterissä olevan puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö on lähetettävänä kirjallisena ja allekirjoitettuna Kitarastudion käyntiosoitteeseen tai osoitettava sähköisesti rekisterin yhteyshenkilölle Tuukka Nygårdille.

 

bottom of page